– Hvad er en svær relation?

At have gode sociale relationer er særdeles vigtigt for éns trivsel og livskvalitet. Samtidigt kan familierelationer, parforhold, venskaber og studie/kollegamiljø være noget af det mest følelsesmæssigt udfordrende, vi kan bevæge os ud i.

Nogle oplever at de tager en maske på, for at ‘kunne klare det’ og hen ad vejen mister kontakten med dem selv. Andre oplever at trække sig mere og mere og føler sig pludselig ensomme.

Måske oplever du udfordringer med at sætte grænser overfor andre? Måske oplever du at samvær med andre dræner al din energi? Måske har du nogle mennesker i dit liv, hvor jeres relation er problematisk, men du ved ikke hvad du kan gøre?

Jeg tilbyder bla. hjælp til unge der har det svært med det sociale samspil og hvordan de navigerer heri.

Jeg har specialiseret viden om personlighedsforstyrrelser og tilbyder rådgivning og støtte til dig der er pårørende til en med en personlighedsforstyrrelse. 

Jeg kan hjælpe dig til at kigge på dine relationer, så du kan tage stilling til dem og blive god til at sætte dig igennem på en måde der ikke ødelægger jeres relation.

Så du kan blive bedre til at sige nej. Og vide hvornår du skal sige ja.

Gennem samtale kan vi kigge på de relationer du indgår i eller ønsker at indgå i. Gennem forståelse heraf, kan du blive god til at navigere i dine relationer, så du kan være dig selv og undgår at ‘køre træt’.